• Vizyonumuz çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri koymayı ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla hedeflerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamında farkındalık oluşturmayı ve çalışanlarımızla sürekli bilinçlenmeyi,
  • Proaktif yaklaşımla riskleri kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi ve maddi manevi tüm kayıpları azaltmayı,
  • Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gerekliliklerini ve uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizi, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
SACİT ZORLU