Çevreye duyarlı üretim ve çevre dostu ürünler için, Şirket kültürümüzün önemli bir parçası olan çevre yönetim sistemi uygulamalarımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, Tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız ile ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların etkin kullanılması adına birlikte çalışmayı, birlikte bilinçlenmeyi, Ulusal ve uluslararası çevre mevzuatlarına uymayı, Ekolojiye zararlı olanı kaynağında engelleyerek; geri dönüşüm, yeniden kullanım, geri kazanım faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmayı, Değer yaratıcı yaklaşım düzeyinde yeşil tedarik zinciri prensiplerini benimsemeyi, Çevresel tüm faaliyetlerimizi, Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde yürüterek, yükselen performansımızla metal sektöründe örnek bir kuruluş olmayı hedefler, Yeşil aktivitelerimizi her geçen gün arttırmayı taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

SACİT ZORLU