İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri koymayı ve tüm çalışanlarımızın katılımıyla hedeflerimizi sürekli iyileştirmeyi,

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamında farkındalık oluşturmayı ve çalışanlarımızla sürekli bilinçlenmeyi,

Proaktif yaklaşımla riskleri kabul edilebilir risk seviyesine indirmeyi ve maddi manevi tüm kayıpları azaltmayı,

Ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gerekliliklerini ve uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi,

Tüm faaliyetlerimizi, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yürütmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

SACİT ZORLU